Trichodiadema fergusoniae dug out to show the underground tubers - joachimthiede